Tabloids programleder Rune Kjos får besøk av den svenske retorikkguruen Elaine Bergqvist som er ekspert på folks bruk av hersketenikker. Hun kommer nå ut med sin bok «Slå tilbake!», der hun forteller leseren hvordan man skal forsvare seg mot hersketenikker.

Gir konkrete tips

Elaine Bergqvist gir konkrete tips om hva du kan gjøre i en herskesituasjon, og hvordan du forhindrer at det samme skjer igjen. Hun viser hvilke subtile knep herskeren anvender seg av, og hvor ulike kvinners og menns metoder kan være.

Men én ting har de til felles: Hersketeknikker er et redskap på deres vei til makten.

Hersketeknikker utbredt

Til Tabloidstudio kommer også redaktør Magne Lerø i ukeavisen «Ledelse» som hevder at bruk av hersketeknikk er veldig utbredt både på arbeidsplassen og i det offentlige rom.

– Vi snakker om bruk av latterliggjøring, usynliggjøring, urettmessig kritikk og påføring av skyld, manipulering av informasjon ser vi både og mange andre varianter, sier redaktør Lerø.

Både i næringslivet, politikken og for den saks skyld i avisens kommentatorspalter brukes slike teknikker. Men vi er blitt mer oppmerksomme på denne type maktmisbruk. Likevel kan selv den beste ta tenikken i bruk i en opphetet debatt, mener redaktør Lerø.