En samlet opposisjon har blitt enige om at de vil stille mistillitsforslag mot olje- og energiministeren i Stortinget fredag, da de mener han har brutt informasjonsplikten i saken om CO2-lagring ved gasskraftverket på Mongstad.

KrF og Frp har tidligere sagt at de kommer til å stille mistillitsforslag, og nå slutter også partiene Høyre og Venstre seg til forslaget.

I mai i år informerte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) om at anlegget, som etter planen skulle stå ferdig innen 2014, måtte utsettes. Opposisjonen mener Riis-Johansen allerede i april i fjor visste at tidsplanen var urealistisk.

– Holdt tilbake informasjon

– Vår vurdering var at med de opplysningene vi hadde, så manglet vi et avgjørende punkt for at vi ville stille mistillit i denne saken. Det var spørsmål knyttet til om statsråden var klar over usikkerheten på det tidspunktet Stortinget i mai i fjor behandlet testsenteret. Da sto han tre ganger på talerstolen i Stortinget og holdt fast ved 2014 som deadline, sa Høyre-leder Erna Solberg på en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget torsdag.

– I går fikk vi en rapport som dokumenterer at han fra april i fjor, var kjent med at det var et helt urealistisk standpunkt. Det valgte han å ikke informere Stortinget om, på det tidspunkt Stortinget fattet sine beslutninger.

Fikk ny sjanse

Solberg påpeker at Riis-Johansen i tillegg hadde flere anledninger til å reversere sitt standpunkt om at han har informert Stortinget, gjennom det brevet som Venstre og Høyre har sendt.

– Vi har fått svar på brevet i dag, hvor han holder fast ved at han har informert godt nok. Det betyr at han ikke har angret sitt standpunkt. For oss betyr dette at det er åpenbart riktig at Stortinget vedtar i morgen at man ikke har tillit til statsråd Riis-Johansen fordi han ikke har oppfylt opplysningsplikten, konkluderer Solberg.

– Hvorfor var det nødvendig å gi Terje Riis-Johansen en ny sjanse?

– Vi mente det var kritikkverdig, men ikke grunnlag nok for mistillit med de opprinnelige rundene om informasjon vi hadde. Men i det øyeblikket det ble dokumentert at han har stått på Stortingets talerstol og holdt fast ved 2014-rensetidspunktet, uten å informere oss om at det var alvorlig tvil om det var mulig, da er det helt åpenbart at han har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget, svarer Høyre-lederen som mener dette er svært alvorlig.

– Har lurt velgerne

Leder i Venstre, Trine Skei Grande, mener statsråd Riis-Johansen har ført velgerne bak lyset.

– Man har gått inn i valgkampen med en månelanding som man visste man ikke kom til å klare. Dette er forakt mot borgerne i landet - og det er forakt mot parlamentet. Dette er flertallsarroganse på sitt verste, sier hun.

KrFs fungerende parlamentariske leder, Hans Olav Syversen, mener det er hevet over enhver tvil at statsråden har ført Stortinget bak lyset.

– Det bør og skal Stortinget påtale. Vi er fire opposisjonspartier som står samlet og det styrker saken, påpeker Syversen.

Siv Jensen mener det synliggjør alvoret i saken, at de fire opposisjonspartiene på Stortinget står samlet bak mistillitsforslaget som vil bli fremmet fredag.

– Det har vært svært mangelfull informasjon. Regjeringen har lekt med Stortinget fordi de har flertall, sier hun.

Kritiserer statsministeren

Erna Solberg går hardt ut mot Jens Stoltenberg som tidligere har uttalt at Riis-Johansen har tillit fordi regjeringen har flertall på Stortinget. Hun mener utsagnet viser mangelfull ydmykhet overfor jobben Stortinget har å gjøre.

– Stortinget skal kontrollere og sørge for at grunnloven i Norge opprettholdes. Opplysningsplikten er en viktig del av dette. Og en statsminister som blåser i det faktum at statsråden hans ikke informerer Stortinget skikkelig, det er en statsråd som jeg ikke har så stor respekt for når det gjelder måten han håndterer politiske saker på, sier Solberg.

– Statsministeren selv har sendt et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor han også mener at Stortinget er behørig informert. Da kan han kommet i skade for å glemme rapportene som har kommet frem i etterkant. Det fremstår ikke pent for landets statsministeren på månelandings-prosjektet hans, legger Siv Jensen til.

– Har tillit

Helga Pedersen (Ap), Bård Vegar Solhjell (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stiller seg uforstående til grunnlaget for mistillitsforslaget.

– Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har vår tillit, og et mistillitsforslag vil ikke få flertall i Stortinget, fastslår de parlamentariske lederne for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

– Høringene på Stortinget har belyst Mongstad-saken grundig, og statsråden har gitt utfyllende svar. Det har ikke framkommet noe i høringene som tyder på at statsråden ikke har overholdt informasjonsplikten overfor Stortinget. Det vil derfor ikke være flertall for et mistillitsforslag, sier de tre parlamentariske lederne i en pressemelding.