– Alle 37 forbund innen kommunesektoren som har vært i konflikt, har anbefalt den løsningen jeg la frem i dag. Dermed er konflikten over, slår meklingsmann Dag Nafstad fast onsdag ettermiddag.

– Alle som er i streik og som skulle ha startet på jobb etter klokken 17 i dag, de skal møte på jobb, sier Nafstad.

Ulike prioriteringer

Nafstad sier det har vært en vanskelig prosess å komme til enighet.

– Dette er en omfattende og vanskelig prosess knyttet til en tariffavtale med veldig mange elementer.

– Det er kjent fra før av at partene hadde ulike prioriteringer. Vi gikk inn i en konflikt uten at vi hadde noe konkret forslag på bordet, sier Nafstad.

Løsningsorienterte

Meklingsmannen roser partene for viljen til å løse konflikten.

– Å få sydd sammen alle elementene som gjorde at partene kunne anbefale dette, er en møysommelige prosess. Takket være den innsatsviljen partene har vist, så har dette lykkes, slår meklingsmannen fast.

Støttet skissen

Nafstad kunne da partene ble enige konstatere at skissen han la fram onsdag morgen var godkjent av samtlige uten noen som helst endringer.

– Etter min oppfatning er det et likelønnsoppgjør samtidig som man har ivaretatt de lavtlønnte og undervisningssektoren, sier Nafstad.

Rammen for årets oppgjør ligger på rundt 3,4 prosent.

– Det har vært mulig å få flere penger inn i selve forslaget ved at det er ulike virkningstidspunkter på ulike elementer, men grunnlaget er at en har fått et generelt tillegg til høyskolegruppene og undervisningspersonalet, sier meklingsmannen.

Lokal pott

– Man har fått et generelt tillegg til alle på 2,1 prosent, men minimum 7100 kroner. Man har fått forholdsvis store justeringer på enkelte av minstelønnssatsene, spesielt rettet mot de satsene som treffer flest kvinner, utdyper Nafstad.

I tillegg til det sentrale tillegget i kommuneavtalen, er det satt av penger til en lokal fordeling.

– Vi har en lokal pott i år på 0,85 prosent i tillegg til en pott neste år på 0,25 prosent, hvor føringene hovedsakelig er rettet mot kvinnedominerte stillinger og kompetanse, sier Nafstad.