– Dette oppgjøret har bydd på store utfordringer og avstanden var svært stor mellom partene da streiken ble iverksatt 28. mai. Jeg vil gi ros til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for at de har lagt noen prinsipper til side. Det måtte til for at det skulle være mulig å finne en løsning, sier leder Tore Eugen Kvalheim i YS.

Fornøyd med rammen

Også den økonomiske rammen er fagforeningen fornøyd med.

– YS Kommune har gjennom denne streiken tatt enda et skritt på veien for å oppnå likelønn mellom kvinner og menn, hevder Kvalheim som beskriver lønnsoppgjøret som krevende.

– Årets kommuneoppgjør har vært usedvanlig krevende, slår Kvalheim fast.

7100 kroner

Resultatet av oppgjøret er ifølge YS at alle får et tillegg på minst 7100 kroner fra 1. juli. Det skal også foretas minstelønnsjusteringer 1. august.

Ledelsen i fagforeningen roser de organisterte som har vært ute i konflkt.

– Det har vært en fantastisk streikevilje blant medlemmene. Jeg er stolt og glad over den imponerende innsatsen våre tillitsvalgte og medlemmer har vist, sier Gunn Olander, leder av YS Kommune.