80.000 reinsdyr blir årlig tatt av rovvilt her i landet. Dette ifølge tall reineierne selv melder tapt. I snitt er 219 rein per dag.

Men dette er et kunstig høyt tall, mener stortingspolitiker Torgeir Trældal fra Fremskrittspartiet, som beskylder reineierne for juks.

Derfor krever han en granskning for å undersøke hvor stort tapet av rein egentlig er.

Ønsker granskning velkommen

– Om en tredjedel av hele reinbestanden i Norge forsvinner hvert år, og man henter ut nærmere 39 millioner kroner i rovvilterstatning fra skattebetalerne i Norge. Da må vi se om dette er reelle tapstall, sier Trældal til TV2 Nyhetene.

Men initiativet ønskes velkommen også blant reineierne.

– For vi har blitt beskyldt for juks i mange år, sier reineier Per Mathis Oskal, til TV2 Nyhetene.

Han tror en granskning vil bevise at tallene de melder inn er reelle. Oskal mener Trældals beskyldninger om juks er et resultat av manglende kunnskap.

– Han konkluderer vel med dette fordi han ikke kjenner virkeligheten. Han får det ikke til å stemme, derfor tror han det må være juks, fortsetter Oskal.

Forskning støtter samene

I tillegg mener Oskal å ha fagfolkene på sin side.

– Hvis vi ser på de forskningsprosjekter som har vært, så lander de stort sett på de tall som reindrifta på forhånd har rapportert.

Så her er det ingen juks?

– Nei, det tror jeg ikke.

Brun i snippene

Men Trældal står på sitt og hevder å ha flere støttespillere på Stortinget. Men redsel for å bli stemplet som samefiendtlig gjør at de fleste tier.

– Man toer sine hender på Stortinget fordi det ikke er populært å ta tak i dette. Fordi det vil skape debatt og man blir beskyldt for å være på brun i kantene og andre ting, sier Trældal.

Har du blitt beskyldt for det?

– Ja.

Kravet om granskning legges fram til debatt på Stortinget 15. juni.