Partiet ser ingen grunn til å vurdere mitsillitsforslaget mot Senterpartistatsråden fra opposisjonen.

Taus statsminister

Statsminister Jens Stoltenberg forholder seg foreløpig taus til det varslede mistillitsforslaget mot olje- og energiministeren for brudd på informasjonsplikten overfor Stortinget.

I Stortinget avviser imidlertid hans nestleder Helga Pedersen forslaget, uten en gang å ha sett hva kritikken fra opposisjonen går ut på.

– Jeg har ikke sett forslaget, men fra Arbeiderpartiets side mener vi at Terje Riis-Johansen har håndtert denne saken på en korrekt måte, sier Pedersen til tv2nyhetene.no.

Under den åpne høringen om Mongstad-saken i forrige uke slo regjeringspartiene ring rundt statsråd Riis-Johansen, mens opposisjonenspartiene mente han ikke har gitt tilstrekkelig informasjon til Stortinget.

Nå fredes Senterpartistatsråden av regjeringspartner Arbeiderpartiet.

– Stortinget er informert slik Stortinget skal informeres. Vi stiller oss bak olje- og energiministeren, sier Helga Pedersen.

Høybråten: – Arrogant regjering

KrF-leder Dagfinn Høybråten, som var først ute med å varsle mistillitsforslag mot Sp-statsråden, er overrasket over Arbeiderpartiets holdning.

– Jeg er overrasket over at Helga Pedersen uten å ha sett våre merknader helt automatisk fastslår at statsråden ikke har gjort noe kritikkverdig, sier Høybråten.

Han mener Stortinget ikke gjør jobben sin dersom de ikke kontrollerer om statsråder gir den informasjonen nasjonalforsamlingen har krav på.

– Vi må sørge for at en arrogant behandling av Stortinget ved at man ikke gir den informasjonen Stortinget har krav på og i ettertid benekter at de skulle hatt det, blir kritisert. Det regner jeg med at en samlet opposisjon vil gjøre, sier Høybråten.

Høyre avventer

Mandag formiddag vedtok Kristelig Folkepartis stortingsgruppe å fremme mistillitsforslag mot Riis-Johansen. Partiet mener det er hevet over enhver tvil at han har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget.

Også Fremskrittspartiet stiller seg bak mistillitsforslaget og mener statsminister Jens Stoltenberg bør finne seg en ny olje- og energiminister.

Høyre har ennå ikke tatt stilling til om de vil støtte mistillitsforslaget, men er svært kritiske til regjeringens håndtering av saken.

– Høyre har ikke konkludert, vi er enig i at håndteringen fra departementet har vært sterkt kritikkverdig. Det er helt åpenbart at han burde ha informert langt tidligere enn han gjorde, sier miljøpolitisk talsmann Nikolai Astrup til tv2nyhetene.no.

I en felles pressemelding stiller de rødgrønnes parlamentariske ledere Helga Pedersen (Ap), Bård Vegar Solhjell (SV) og Trygve Slagvold Vedum (Sp) uforstående til påstandene fra KrF.

– Høringene på Stortinget har belyst Mongstad-saken grundig, og statsråden har gitt utfyllende svar. Det har ikke framkommet noe i høringene som tyder på at statsråden ikke har overholdt informasjonsplikten overfor Stortinget. Det vil derfor ikke være flertall for et eventuelt mistillitsforslag, sier de tre parlamentariske lederne.

Terje Riis-Johansen har så langt ikke ønsket å kommentere saken overfor TV 2 Nyhetene.