I over ti år har fagfolk advart mot giften som nå skal brukes i norsk oppdrett fordi den også dreper skalldyr. Nå vil fiskeriministeren vurdere bruken på nytt.

– TV 2s dekning av saken har bidratt til at jeg nå har blitt kjent med at bruken av dette legemiddelet har økt betydelig. Det er nytt for meg, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til TV 2.

TV 2 har de siste dagene fortalt at norske myndigheter har gitt oppdrettsanleggens veterinærer lov til å ta i bruk et omstridt giftstoff som ikke har vært i bruk på ti år.

Giftstoffene kan være dødelige for skalldyr, og landets øverste miljømyndigheter er bekymret.

– Vår konklusjon var at vi var bekymret for bruken av disse midlene, og anbefalte at de ble brukt i minst mulig grad – bare når det var absolutt nødvendig, sier seksjonssjef Eli Vike i Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif).

Les rapportene som Klif skrev om miljøfarene:

  • Klif-rapport om Ektobann
  • Klif-rapport om Lepsidon

Tvil om standpunkt

– Jeg sitter ikke med kunnskap om at vi bruker midler som dreper reker og krabbe, sa Berg-Hansen til TV 2 den første mai.

Men disse skadevirkningene er tydelig beskrevet i flere rapporter:

  • I en avtale som Fiskeridepartementet inngikk med oppdrettsnæringen og Norges Miljøvernforbund fra 1999.
  • I rapporten som SFT utarbeidet i år 2000.

I samme periode var Berg-Hansen fiskeoppdretter i familiselskapet Sinkaberg-Hansen og styreleder i oppdretternes egen interesseorganisasjon FHL. Motivet for å ta i bruk stoffet på nytt er problemene rundt lakselusens resistens mot andre medikamenter.

– Hun lyver eller er forferdelig inkompetent

– Jeg tror hun enten lyver eller er forferdelig inkompetent. Jeg tror ikke dama er dum, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge.

Les også: Greenpeace raser mot fiskeriministerens godkjenning av giftstoff

– Det jeg sa er at jeg ikke har kunnskap om at reker eller krabbe har blitt drept ved bruk av disse stoffene, sier Berg-Hansen.

– Skal skaffe seg kunnskap

Statens legemiddelverk har allerede godkjent giftbruk ved 554 norske oppdrettsanlegg. Det er opp til den enkelte veterinær å avgjøre om giften skal brukes og hvordan den skal doseres over tid.

Her kan du selv se kart over hvilke og lese søknadene.

– Jeg vil nå ta initiativ til å diskutere med både om og hvordan man kan begrense av disse midlene, sier Berg-Hansen.

– Da kan jo mange hevde at du snur i denne saken og vil jobbe for å begrense bruken?

– Jeg vil skaffe meg kunnskap om effektene av omfattende bruk. Det jeg har kunnskap om er den begrensede bruken som har vært, sier fiskeriministeren.

Ber om ministerens avgang

– En minister må du kunne stole på. Man må tørre å ta upoulære ting, og stå for det man gjør. Det gjør ikke hun i det hele tatt, mener leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

Han har nå sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg der han ber om Berg-Hansens avgang.

Oppdrettsnæringen sier de forholder seg til myndighetenes regler.

– Så lenge stoffene brukes etter de retningslinjene som Statens legemiddelverk fastlegger, må vi jo vi forutsette at det er forsvarlig, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).