Klikk på de røde symbolene med tall i for å zoome inn på ditt sted.

De små hvite og røde markørene angir oppdrettsanlegg. Klikk dem for å se detaljer og lese søknadene.

Hva viser kartet?

De små markørene i kartet viser oppdrettsanlegg for laks i saltvann der en eller flere veterinærer har søkt om tillatelse til å kunne bruke stoffene Ektobann eller Releeze mot lakselus.

I alt er minst 554 anlegg omfattet av tillatelsene som er gitt av Statens legemiddelverk.

Det utgjør litt under halvparten av alle lakseoppdrettsanlegg i saltvann i Norge. I Rogaland er nesten 70 prosent av oppdrettsanleggene omfattet av tillatelsene.

I Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er rundt 80 prosent av anleggene omfattet tillatelsene til å bruke gift mot lakselusen.

Om datagrunnlaget

TV 2 Nyhetene har gått gjennom søknader om bruk av Ektobann og Releeze som Miljøvernforbundet har fått innsyn i. Dette er søknader sendt til Statens legemiddelverk fra veterinærer som arbeider for oppdrettsanleggene. Miljøvernforbundet fikk innsyn i søknadene mellom august 2009 og februar 2010.

I søknadene er det spesifisert hvilke oppdrettsanlegg (lokasjoner) veterinæren ønsker å ha mulighet til å bruke stoffene på.

Disse opplysningene har vi kontrollert mot liste over lakseoppdrettsanlegg i saltvann fra Fiskeridirektoratets akvakulturregister (utdrag tatt 19. April 2010).

Noen søknader er svært generelle og det er for eksempel kun oppgitt oppdrettsselskapet som tillatelsen skal gjelde. Da har vi koblet søknaden til alle lakseoppdrettsanlegg i saltvann som det aktuelle oppdrettsselskapet har innenfor den regionen de har spesifisert i søknaden.

Enkelte søknader er ikke koblet til anlegg i hele tatt fordi det ikke er nok opplysninger i søknaden til å si hvilke anlegg veterinæren ønsker å kunne bruke stoffet.

Fordi detaljnivået om anleggene i søknadene varierer sterkt kan det være anlegg som ikke er med i oversikten.