Partiene på høyresiden er lagt fra imponert over den nye IA-avtalen.

Få nye tiltak

Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Hanne Bjurstrøm signerte onsdag ettermiddag en ny avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet.

Enighet om ny avtale om inkluderende arbeidsliv.

Opposisjonspartiene mener avtalen inneholder få nye tiltak, og har liten tro på at de vil få ned sykefraværet.

– Man kan lure på om regjeringen holder på med, om de ikke fortsår alvoret i den store veksten som har vært i sykefraværet, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner til tv2nyhetene.no.

Kortene på bordet

Et av de viktigste tiltakene i avtalen er innføring av graderte sykemeldinger. Regjeringens mål er å redusere det rekordhøye sykefraværet med 20 prosent.

Høyres finanspolitiske talsmann mener få av tiltakene i avtalen vil bidra til å redusere sykefraværet, og krever nå at hele avtalen blir lagt fram for Stortinget.

– Lite vil skje med det som har kommet på plass. Derfor mener jeg at saken må komme til Stortinget. Det er et politisk ansvar og ikke noe som regjeringen kan forhandle bort, sier Sanner.

Dårlig egnet

Den nye IA-avtalen er ikke særlig godt egnet for å få ned sykefraværet, skal vi tro opposisjonen på Stortinget.

– De viderefører bare store deler av den eksisterende IA-avtalen, og vi vet at det ikke har virket. Den har faktisk virket dårligere enn i bedrifter som ikke har hatt en slik avtale, sier Fremskrittspartiets parlamentariske nestleder Per Sandberg til tv2nyhetene.no.

Avtalen skal evalueres først høsten 2013. Sandberg mener det er et bevis på at regjeringen har valgt å utsette de vanskelige spørsmålene til etter neste stortingsvalg.

– Her er det en avtale om å skyve konfliktene og problemene foran seg, samtidig som de bruker enda mer ressurser på tiltak som ikke virker, sier Sandberg.

– Lite forpliktende

Heller ikke Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er særlig imponert over avtalen. De etterlyser klare mål om hvordan partene har tenkt å få flere funksjonshemmede i arbeid.

– Man har jo hatt den samme intensjonen i mange år uten å lykkes, sier generalsekretær Liv Aarum i FFO.

– IA-avtalen er ikke forpliktende nok.

Selv LO-leder Roar Flåthen er skeptisk til om tiltakene vil virke.

– Jeg mener den største utfordringen blir å få tilslutning. Altså få arbeidsplassene, arbeidsgiverne og bedriftene til å virkelig ta dette, ikke bare skrive under avtalen, men også gjøre en jobb, sier Flåthen.