– Vi er glade for at Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å innføre bildeadvarsler, sier Kaja Kierulf, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, etter at det mandag ble vedtatt nye helseadvarsler med bilder på tobakkspakkene.

De nye skremmebildene på tobakkspakkene kommer innen 1. juli 2011 og på andre tobakksprodukter innen 1. januar 2012, opplyser departementet i en pressemelding.

Kan motivere til røykeslutt

Røyketelefonens nummer skal også stå på røykpakkene, for dem som ønsker å slutte med røyk eller snus.

– Vi vet at de fleste som røyker ønsker å bli røykfrie. Vi tror at bildeadvarsler kan bidra til å motivere dem til å gjøre et forsøk og håper at mange benytter seg av Røyketelefonen på veien mot røykfrihet, sier Kierulf.

Ingen bildemerking på snusboksene

Organisasjonen Tobakksfritt, som representerer ti organisasjoner som jobber for å redusere tobakksbruk, ville ha skremmebilder også på snusboksene.

Men det blir ikke skremmebilder på snusboksene. De andre tobakksproduktene som det henvises til i pressemeldingen, er rulletobakk.