Oslo kommunes sykehjemsprosjekt i Altea i Spania hadde massevis av problemer helt fra starten av i 2005. Planen var å bygge et rehabiliterings- og sykehjem her, men Oslo kommune har aldri fått byggetillatelse.

Nå påstår de at et korrupsjonsforsøk i desember i fjor er årsaken til problemene. Da vi intervjuer byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, svarer hun det samme på alle spørsmål.

– Det at vi er utsatt for et korrupsjonsforsøk er noe vi ikke kunne akseptere og årsaken til at prosjektet nå har stanset opp, sier hun til TV 2 Nyhetene.

Se hele intervjuet med Sylvi Listhaug i videovinduet under.

Men problemene for kommunen startet flere år før det omtalte korrupsjonsforsøket. For allerede da tomten ble kjøpt i 2005 fikk meglerne en tredjedel av tomteverdien i honorar. Det vanlige er 5 prosent. Tomten ble kjøpt for 3.6 millioner kroner, betalt ut i 2006.

Meglerhonoraret til advokatfirmaet som sto for salget var på hele 1.2 millioner kroner, en tredjedel av tomteverdien.

– Vanlig at selger betaler honorar

Erling Folkvord, som har undersøkt denne saken grundig, forteller at det også er vanlig i Spania at selgeren betaler meglerhonoraret.

Også det selskapet som Oslo kommune hyrte inn som entreprenør i 2007, Covalencia SL, ble slettet fra handelsregisteret i Spania i 2006.

Og det byggeledelsesfirmaet som kommunen engasjerte, Axla Consulting, har fått utbetalt 5.6 millioner for å gjøre nesten ingenting.

I kommunens egen gjennomgang av saken står rett ut at de har fått lite igjen for samarbeidet med Axla.

Erling Folkvord mener at det rett og slett ikke går an å utbetale honorar til et byggelederfirma som ikke har et bygg å bygge.

Går til sak mot kommunen

Det hører med til historien at Axla Consulting nå går til sak mot Oslo kommune. De mener kommunen urettmessig har brutt kontrakten med dem.

Og nå innrømmer byråden, som tre ganger har besøkt tomta i Spania, at prosjektet er håndtert feil.

– Hadde vi visst det vi vet i dag er det ikke sikkert at vi hadde satt i gang med dette, sier Listhaug til TV 2 Nyhetene.