Det var i 2006 at tre spanske politikere fra Altea var i Oslo på studietur. De tre var lokalpolitikere som muntlig lovte Oslo kommune at byggetillatelse til å sette opp et sykehjem i Spania ville gå i orden. Nå mener Erling Folkvord at dyre middager er å betrakte som smøring for at byggetillatelsen skulle gå i orden.

Satset på at de skulle få byggetillatelse

Til TV2 sier Folkvord at Oslo kommune var avhengig av et godt forhold til spanjolene.

Her satt de spanske politikerne på studietur til Oslo og koste seg. Regning: 18 000 kroner. (Foto: TV 2)

– Jeg kaller det en smøretur ettersom kommunen var i en vanskelig situasjon. De hadde kjøpt en tomt og satset på at de skulle få byggetillatelse. Og de var avhengig av at de spanske politikerne holdt de muntlige løftene de hadde gitt. Og da er det smøring som skal til og Staadtholdergaarden er et brukbart smøremiddel, sier Folkvord til TV 2 Nyhetene.

Betalte for hotellopphold

For politikerne spiste, sammen med kolleger fra Byrådet i Oslo, for 18 300 kroner på den eksklusive Oslorestauranten.

Oslo kommune tok også regningen for hotelloppholdet for de spanske politikerne som kom på 30.400 kroner.

Nå vil Folkvord at kommunerevisjonen gransker hele denne saken.