Planen var å bygge et sykehjem i Altea i Spania. Bystyret vedtok prosjektet i 2006. Og kommunen ved Omsorgsbygg, som er byggherre for prosjektet, kjøpte en tomt til fem mill kroner.

Freda tomt

Oslo kommune fikk forsikringer fra lokale politikere om at tomta skulle omreguleres slik at det kunne bygges sykehjem, for tomta var i utgangspunktet freda. Oslo kommune stolte på forsikringene, men ny reguleringsplan for tomta lot vente på seg.

I mellomtiden rant det ut nye 18 millioner til arkitekter, prosjektledere, reiser og planlegging. Det var først da de lokale samarbeidspartnerne forlangte to millioner kroner til å smøre lokalpolitikere og byråkrater i Altea at Oslo kommune fikk nok. Da anmeldte de samarbeidspartnerne for korrupsjon. Og prosjektet stoppet helt opp.

Kan anmelde spanske myndigheter

I dag er det klart at det ikke vil bli noen ny regulering av tomta. Naturvernere har fått gjennomslag for at området skal bevares som det er. Tomta består av en liten furuskog i et villaområde. De lokale myndighetene har vedtatt at de få grønne lungene som er igjen i dette området skal bevares.

Direktøren for Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, sier til TV 2 at de vil legge fram et forslag overfor Byrådet om hva som skal gjøres med prosjektet innen 2. september. Johansen avviser heller ikke at det kan gå mot en anmeldelse av lokale myndigheter i Spania.

I mellomtiden går taksameteret hos en lokal advokat i Madrid som jobber for Oslo kommune. Denne advokaten, Carmen Sanz, skal kjøre korrupsjonssaken for kommunen i Spania. Dermed vil regningen for Oslo kommune øke ytterligere.