I regjeringens nye plan for bedre kosthold i befolkningen kommer det frem et ønske om et sunnere og mer fruktspisende folk. Denne planen gjør nå at en samlet dagligvarebransje kommer på banen.

- Vi mener myndighetene bør innføre null i matmoms på frukt og grønt. Det vil gi billigere varer og mer salg til forbrukerne, mener Thomas Angell i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon HSH. Angell representerer de fire store dagligevarekjedene Norgesgruppen, Ica, Reitan-gruppen og Coop.

Kan spare 700 kroner

- Et eksempel på momskutt er en klase bananer med dagens pris på 23 kroner, uten moms på 14 prosent vil prisen være rundt 20 kroner, sier Angell.

Kjedene har regnet ut at en normal husholdning kan spare rundt 700 kr i året på momskutt.

- Kjedene har latt seg inspirere av regjeringens tanker rundt kosthold, og vi vil derfor ta et samfunnsansvar. De ønsker å tjene mer penger på å selge sunne varer enn salte og fete produkter, sier Angell.

Lurer på motivet

Men det spørs om det er forbrukerne eller sin egen inntjening kjedene vil hjelpe. For frukt og grønt er god butikk, og ga en omsetning på hele 11 milliarder i fjor. Bare 1,5 milliarder gikk i moms til staten. Derfor tviler Forbrukerrådet på bransjens motiver. De frykter at et eventuelt momskutt vil havne i lomma på kjedene.

- I utgangspunktet er vi åpne for momskutt på frukt og grønt, sier Gro Tvedt Andersen i Forbrukerrådet.

Gro Tvedt Andersen i Forbrukerrådet

- Men det er viktig at det er forbrukeren som sitter igjen med gevinsten. For sist gang matmomsen ble halvert i 2001, viste en undersøkelse fra SIFO at kort tid etter ble kuttet spist opp. Det havnet hos andre aktører i kjeden enn hos forbrukerne, mener Tvedt Andersen.

Vil flytte bananene

Forbrukerrådet mener andre tiltak fra kjedene må til for å gjøre forbrukerne sunnere.

- Vi synes kjedene skal la seg inspirere nå i morgen til å markedsføre frukt bedre utad. De må bli mindre opptatt av å selge pølser og sjokolade og heller sørge for at frukt og grønt plasseres nærmere kassa, mener Tvedt Andersen i Forbrukerrådet.