Det norske spillmarkede er et meget lite og vanskelig ett. Noen drømmer om å jobbe med spill, noen om å starte sitt eget spillselskap og noen vil ha begge deler!

Ravn Studio er en av de få spillselskapene her i lille Norge som kan si de har utviklet spill for det internasjonale marked. Du kjenner kanskje til spill som EngleKræsj og SnakeBall? I tillegg i å ha vunnet årets Gullstikka i kategorien Beste Barnespill, er EngleKræsj nominert innen for hele 3 kategorier i årets Nordic Games Awards, som holdes I Malmö. Ikke så verrst for ett lite selskap i Drammen.

Hvordan var det Ravn Studio ble til?

Packshot til EngleKræsj
Ravn Studio eies og drives av Stine Wærn og Tinka Town. Vi møttes under produksjonen av Flåklypaspillet der vi innså at vi hadde en felles fascinasjon for spillbransjen og spill som medium - samt flere egne ideer vi ønsket å realisere.

Med Stines bakgrunn innen administrasjon, økonomi og forretningsutvikling og Tinkas bakgrunn som producer/regissør for TV og interaktive medier mente vi at vår komplimenterende kompetanse var et godt grunnlag for å starte vårt eget spillselskap.

Det skulle ta noen år før vi kunne satse for fullt, men i 2006 fikk vi kjerneteamet på plass. Det første spillprosjektet kom først i gang da den nye støtteordningen i NFI (da Norsk Filmfond) var på plass og bevilget oss utviklingsstøtte til EngleKræsj.

Det Norske spillmarked er et veldig vanskelig et, hvilke utfordringer måtte dere over for å kunne komme i gang med spillutvikling?

Norge et veldig lite marked og de fleste utviklere er helt avhengige av utviklingsstøtte fra NFI og andre tilskuddsforvaltere som f.eks. Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde og Innovasjon Norge. Det er generelt vanskelig å skaffe risikokapital, noe som selvfølgelig ikke har bedret seg med finanskrisen hengende over oss. Rekruttering er en annen utfordring.

Da vi startet opp var den norske spillbransjen nesten ikke-eksisterende - bortsett fra Funcom og Artplant. Så vi måtte hente hjem folk med erfaring fra utlandet. Distribusjon var en annen utfordring, vi valgte derfor å tenke utradisjonelt og starte et eget distribusjonsselskap. Norsk Spill Distribusjon ble startet i 2007 og har hittil utgitt 7 barnespill for PC fra ulike norske produsenter (Artplant, Minimedia, Medieparken/Earthtree og Ravn Studio). Målet er økt synliggjøring og tydelig eksponering av norske kvalitetsspill til barn.

Dere er mer internasjonalt kjent for SnakeBall. Hvordan gikk dere fram med å presentere dette produktet til Sony og hva var deres kriterier for spillet?

Snakeball "kom til oss" via engelske Gamoola, tre gutter vi hadde jobbet med i andre settinger tidligere. De var i ferd med å lande en kontrakt med Sony men trengte et etablert utviklerstudio. Sony kjenner til en del av våre ansatte fra før - og deres erfaring og kompetanse var avgjørende for å få kontrakten havn. Dermed satte vi EngleKræsj på hold en stund og fokuserte på utviklingen av Snakeball.

Å jobbe direkte mot Sony er som å "rykke opp i proff-ligaen" med dertil høyere krav og forventninger til rutiner, sikkerhet og selvfølgelig kvaliteten på selve produktet.

SnakeBall til PS3

I og med at markedet er så lite her hjemme, hvordan ser situasjonen ut for dere nå framover med denne finanskrisen over hodet?

Omsetningen for dataspill har økt, også siste kvartal 2008. Normalt ser man ofte at når det er en generell lavkonjunktur, kjøper folk flere spill og gjør heller hjemmeaktiviteter enn å bruke penger ute, noe som tyder på at spill er en motkonjunktur. Med Trond Giske som kulturminister så har vi sett mer og mer penger bli innvilget til norske spillprodusenter.

Er det noen andre tiltak som kan være fordelaktige for norsk spillindustri?

For oss er følgende av stor betydning: Lanseringsstøtte på lik linje med film slik at det sikrer norske utgivelser en økt eksponering. Innkjøpsordningen til bibliotekene som gir en direkte markedsføring og synliggjøring av spillene, samt gir produsentene en grunnomsetning.

I tillegg er det viktig å øke bevilgningene generelt til produksjon av spill samt øke fokus på utdanning slik at vi kan rekruttere det bransjen har behov for fra Norge.

To små engler (Fra EngleKræsj)

Markedet har hatt en stor utvikling de siste årene med Nintendo Wii og DS som leder oss inn i en "Casual" spillverden. Hvordan ser denne framtiden ut for Ravn og er dette noe dere kommer til å jobbe aktivt med?


Som den eneste i Norge er Ravn Studio lisensiert utvikler for både Nintento Wii/DS, Sonys Playstation3/PSN og Microsofts XBOX 360/LA, og vårt mål er å utvikle spill for alle disse plattformene. Vi er allerede i gang med et spill for Nintendo DS basert på Øistein Kristiansens tegneverden.

Hva er deres framtidsplaner?

Vårt fokus kommer til å ligge på nedlastbart innhold til konsoller. I dette markedet kan vi hevde oss internasjonalt. Det er stor satsning fra plattformleverandørene. De tilbyr onlinetjenster med rimelige spill samt en distribusjonskanal som betyr at man kan produsere og distribuere spill uten enorme budsjetter.

Ikke minst sikre internasjonal distribusjon (Snakeball ble lansert på 14 språk). Vår styrke ligger i et erfarent og kompetent team. Vi vil også i fremtiden utvikle mindre barneprosjekter for PC og DS/DSi. Vårt mål er å bli i Drammen og være blant de ledende produsenter i Norge av internasjonale titler for konsollmarkedet.

Takk til Tinka og Stine, lykke til med deres framtidige prosjekter!