Politikerne står i kø for å hamre løs på Bjarne Håkon Hanssens radikale forslag om å åpne for herion på resept. Men, blant fagfolk og de med nær kjennskap til rusmiljøet og rusproblematikken, er holdninga mer åpen.

Dette kan være veien å gå for å unngå menneskelig fornedrelse og dødsfall. Det viser erfaringene fra andre land, mener blant andre Foreninga for en human narkotikapolitikk.

- Dette er livreddende hjelp for de vanskeligst stilte heroinavhengige. Forslaget vil fjerne 70 til 90 prosent av vinningskriminaliteten, prostitusjon, overdosene og alle de andre forferdelige konsekvensene som de heroinavhengige utsettes for, sier Aril Knutsen fra Foreningen for en human narkotikapolitikk.

Mindre rekruttering

En annen konsekvens av reseptbelagt heroin, vil være den umiddelbare nedgangen i rekrutteringen til narkomiljøene, mener foreningen.

- I Zürich har det gått ned fra 850 nye sprøytebrukere hvert år, til 150 nye sprøytebrukere i løpet av et år, forteller Knutsen.

Han mener norske poliktere vet for lite om området til å komme med skarp kritikk.

- Motstanden mot dette forslaget skyldes moralisme og mangel på kunnskap om de internasjonale forskningsresultatetene. Det er nemlig ikke mange politikere som er særlig interessert, sier Knutsen.

Avrusning, ikke gratis rus

Byrådet i Oslo mener avrusning er mye viktigere enn gratis brukerdoser.

- Det Oslo trenger er avrusningsplasser, ikke gratis heroin. Å gi gratis heroin er å begynne i helt feil ende, sier byråd for Velferd og sosiale tjenester i Oslo, Jøran Kallmyr.

Se video:

Kallmyr er klar på hvor han mener det svikter i rusomsorgen.

- Det store problemet i dag er at det er et hull i rusomsorgen, og det hullet er avrusning. Hvis vi ikke får det på plass, så er vi ganske hjelpesløse, mener han.

Rusreformen fra 2003 får ikke godkjent av byråden, og han mener Oslo lider mest.

- Den har hatt mange positive sider i mange deler av landet, men ikke i Oslo. Vi har hatt det samme antall avrusningsplasser nå som vi før reformen, men helseregionen er blitt dobbelt så mange mennesker. Dette har doblet ventetiden slik at folk må vente i fire måneder for å få en akuttavrusningsplass. Det holder ikke, tordner Frp-byråden.