Fredag fortalte TV 2 om en barnevernsgutt som ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep fra en annen gutt på institusjonen. Etter syv måneder må gutten fortsatt bo på samme institusjon som overgriperen.

- I en akutt situasjon bør man ikke være i mer en måned, toppen, sier regiondirektør i Bufetat Region Vest Geir Kjell Andersland til TV 2 Nyhetene.

Les mer om saken her: - Overgrep fra barnevernet

Flere blir akuttplassert

Det siste året har langt flere barn enn før blitt akuttplassert. Første halvår i år ble det foretatt hele 31 prosent flere akuttvedtak enn første halvår i fjor.

Tall fra Barne- og likestillingsdepartementet ble det foretatt 704 akuttplasseringer.

- Det er en risiko i seg selv å plassere barn på institusjoner som ikke er skolert til å bemanne langtidsopphold. Opphold på en akuttinstitusjon skal være en nødløsning, og skal være en løsning på kort tid, sier fylkeslegen i Fylkesmannen i Rogaland Pål Iden til TV 2 Nyhetene.

Varsler departementet

Fylkeslegen i Rogaland har nå varslet departementet om situasjonen. I dokumentet han har sendt til departementet forteller han blant annet om et søskenpar på åtte og ti år som har vært på akuttinstitusjon i ni måneder. En åtteåring har vært på akuttinstitusjon i hele 16 måneder i påvente av å flytte i fosterhjem.

- Gjentatte ganger så viser det seg at det er barn som har vært altfor lenge på akutte-institusjoner. Dette ligner mer og mer på et mønster, heller enn på enkeltsituasjoner, sier Iden.

- Det er vanskelig å gå inn og forsvare slike ting. Det er ikke nødvendigvis slik at om et barn er lenge på en akuttinstitusjon så er det det samme som en uforsvarlig behandling, sier Andersland.

Barnevernet680 (Foto: TV 2)