Første halvår i år ble 704 barn plassert på akuttinstitusjoner her i landet. Det er 31 prosent flere enn på samme tid i fjor. Samtidig blir en rekke barn værende på disse institusjonene mye lenger enn det de skal.

Se oversikt over ditt fylke nederst i saken.

- Det er en risiko i seg selv å plassere barna i institusjoner som ikke er skolert for og bemannet for langtidsopphold. Korte opphold i akuttinstitusjoner skal være en nødløsning, men dette begynner å ligne mer et mønster enn på enkeltsituasjoner, sier fylkeslege i Rogaland, Pål Iden, til TV 2 Nyhetene.

Les også: Flere barn på akuttmottak

Slår alarm

Fylkeslegen i Rogaland har nå skrevet brev til Barne- og likestillingsdepartementet der han uttrykker bekymring for situasjonen. Han lister opp en rekke tilfeller der barn har vært altfor lenge på akuttinstitusjoner.

Illustrasjonsfoto (Foto: Jan Kåre Gåsemyr/Tommy Aase , © TV 2)

Et søskenpar har vært på akuttinstitusjon i ni måneder: En tolvåring og en sekstenåring har vært akuttplassert i til sammen 14 måneder, og en åtteåring har vært på en akuttinstitusjon i hele 16 måneder i påvente av å få flytte i fosterhjem.

- Skadelig for barna

"Etter fylkesmannens vurdering er dette en situasjon som kan ha skadelige følger for disse barna. De utsettes for utrygghet om sin fremtid, de bor i institusjon der rammene ikke er tilpasset deres behov og de opplever ustabilitet ved at andre barn flytter inn og ut kontinuerlig. Dette er en praksis som kan bli uforsvarlig for det enkelte barn", skriver fylkeslegen.

Fylkesmannen i Rogaland vurderer nå fortløpende å gi pålegg om inntaksstopp til akuttinstitusjonene for å skjerme de barna som blir værende i institusjonene for lenge.

- Vanskelig å forsvare

- Det er veldig vanskelig å gå inn og forsvare slike ting. Der er ikke nødvendigvis slik at fordi at et barn er veldig lenge på en akuttinstitusjon så er det det samme som en uforsvarlig behandling, men det skal ikke være slik. Akuttinstitusjoner er ikke laget for lange opphold, sier regiondirektør i Bufetat Geir Kjell Andersland til TV 2 Nyhetene.

Geir Kjell Andersland (Foto: Jan Kåre Gåsemyr/Tommy Aase , © TV 2)

Den største økningen i antallet akuttplasseringer første halvår i år finner vi i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, der økningen har vært på henholdsvis 258 og 163 prosent. Nordland og Møre og Romsdal er de eneste fylkene som hadde færre akuttplasseringer første halvår i år. Region Vest har samlet sett hatt en økning på 37 prosent første halvår i år. 2435716