Norge henter hjem spesialstyrkene fra Afghanistan i september neste når, etter 18 måneders oppdrag. Deretter vil flere norske soldater trekkes ut. Det sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som for første gang snakker om exit-strategien.

- Det er en målsetting å redusere antall soldater på sikt. Jeg vil understreke at vi skal støtte så lenge det er behov for det, men afghanerne skal settes i stand til å ivareta landets sikkerhet. Og jo før jo heller, sier forsvarsministeren.

Norge har i dag 465 soldater og offiserer i Afghanistan, spesialstyrkene kommer i tillegg. TV 2 kjenner til at Forsvarsdepartementet har jobbet aktivt med exit-strategien siden før sommeren.

Bygge infrastruktur

Løsningen er å sette afghanerne i stand til å overta ansvaret for sikkerheten. Derfor intensiveres opplæringen av den afghanske hæren.

- Hva må være på plass for at Norge skal redusere det militære bidraget i Afghanistan?

- Det er noe vi tenker veldig mye på, både i Norge og i Nato-sammenheng. For vi ønsker jo ikke å være der med militær tilstedeværelse i all evighet. Det viktigste er jo at afghanerne selv blir satt i stand til å ivareta landets sikkerhet. Og da er det flere ting vi må gjøre. Det ene er å bygge infrastruktur for den afghanske hæren. Det gjør vi nå ved å bygge ut leiren i Meymaneh, slik at den kan romme en hel bataljon for den afghanske hær. Der vil også opplæringsteamet vårt lære opp og trene disse soldatene. I tillegg er vi veldig bevisst på å jobbe sammen med den afghanske hæren og politiet i alle operasjoner vi gjør, nettopp for å drive kompetanseoverføring, sier Strøm-Erichsen.

Forsvarsministeren vil ikke gi noen dato for en norsk militær nedtrapping men sier at det vil bli færre norske soldater i Afghanistan etter 2009, når spesialstyrkene er hentet hjem.

- Etter 2009, når vi heller ikke har spesialstyrkene der, så vil nok tallene se annerledes ut. Jeg understreker at det ikke er noe mål å ha flest mulig soldater i et land.

- Spesialstyrkene er i Afghanistan på et 18-måneders oppdrag, ser du for deg å forlenge oppdraget når det går ut i september neste år?

- Andre må ta over

- Nå har vi sagt 18 måneder og må stå ved det. For dette dreier seg også om hva vi har kapasitet til, og det er jo et imponerende bidrag spesialstyrkene våre har kunnet levere fordi det har gått over så lang tid. Men det er heller ikke sånn at vi kan utdanne spesialstyrkesoldater over natten. Så her er vi nok nødt til å inngå et samarbeid med andre land, la andre ta over.

Etter det TV 2 kjenner til vil Norge vurdere andre bidrag til Afghanistan, det kan f.eks. bli aktuelt å tilby Nato de nye transportflyene.

Trolig vil det være norske soldater og offiserer i Kabulregionen også etter nedtrappingen i nord. Samtidig vil den sivile innsatsen fortsette. Regjeringen har lovet 750 millioner kroner i utviklingsbistand hvert år i fem år fremover. Hittil har Norge gitt nesten 3,5 milliarder kroner til den sivile gjenoppbyggingen i Afghanistan.

Siv Jensen reagerer kraftig på nyheten.

Se intervju med Frp-formannen i videovinduet under.