Fellesforbundet krever at regjeringen med umiddelbar virkning legger fram en beredskapsplan som kan vedtas sammen med neste års statsbudsjett.

- Budsjettet var godt tilpasset situasjonen for to til tre uker siden, men finanskrisen har dessverre gjort at situasjonen er langt mørkere enn både regjeringen og vi kunne forutse, sier leder i Fellesforbundet Arve Bakke til tv2nyhetene.no.

Fellesforbundet mener regjeringen både må øke bevilgningene til bygging av omsorgsboliger, studentboliger og barnehager, samtidig som mer penger til samferdsel kan bidra til at flere planlagte prosjekter kan virkeliggjøres tidligere. De mener også det er behov for flere arbeidsmarkedstiltak tar også til orde for økte avskrivningssatser for næringslivet.

Frykter for 60.000

Nye tall som Byggenæringens Landsforening og Prognosesenteret la fram i dag viser at svært mange bygningsarbeidere står i fare for å miste jobben.

- Det er meget alvorlig, det ser ut til at vi da kan miste over 60.000 arbeidstakere viss ikke vi får øyeblikkelig mer å gjøre, sier administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening.

De ber regjeringen trekke tilbake forslaget om økt formuesskatt, samtidig som de ønsker endringer i permitteringsreglene. BNL ber også regjeringen om å doble anslaget for antall studentboliger som er planlagt bygd, samtidig som det kan bygges flere omsorgs- og utleieboliger.

Regjeringen har i neste års statsbudsjett foreslått å gjeninnføre utlånsordningen for skolebygg, som de selv fjernet. Byggebransjen mener rammene kan økes og ber om at alle offentlige bygg kommer inn under utlånsordningen. De vil også ha økte bevilgninger til samferdsel.

Gode innspill

Høyres finanspolitikere satt samlet til møte på Stortinget i ettermiddag for å legge på plass sitt alternative statsbudsjett for neste år, da de fikk se kravene om strakstiltak fra byggebransjen og fagbevegelsen.

- Det er gode innspill både fra Fellesforbundet og BNL, sier finanspolitisk talsmann i Høyre Jan Tore Sanner til tv2nyhetene.no.

Han mener regjeringen må lytte til kravene både fra bygge- og anleggsbransjen og Fellesforbundet.

- Det budsjettet som er lagt fram har helt andre forutsetninger enn det vi nå ser, sier Sanner.

Vil ha dialog

Venstres nestleder Trine Skei Grande mener regjeringen bør lytte til de mange innspillene de nå får, selv om de har flertall og kan gjøre som de vil.

- Når de får sånn tilbakemelding så bør de ta dette flertallshysteriet sitt og begrense det til å ha en diskusjon med oss, sier Skei Grande.

Også Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein håper regjeringen åpner for dialog.

- Jeg håper regjeringen kommer på nye tanker, for de tallene som regjeringen legger opp til når det gjelder arbeidsledighet er altfor lave i forhold til arbeidsledighet i forhold til den situasjonen som dessverre mest sannsynlig inntreffer neste år, sier Leirstein.

Må ta ansvar

Om det ikke kommer en tiltaksplan mener både opposisjon og fagbevegelse at regjeringen gambler med utviklingen.

- Da må de ta ansvar for en økende arbeidsledighet utover vinteren og våren, sier Jan Tore Sanner.

Han får støtte fra lederen i Fellesforbundet.

- Hvis ikke planen kommer på plass og det ikke er vilje til å gjennomføre den, så vil vi stå opp til knærne i ledighet om noen måneder, det tror jeg vi alle må være forberedt på, sier Arve Bakke til tv2nyhetene.no.

Alvorlig situasjon

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) innrømmer at situasjonen er alvorlig, men kan ikke love nye tiltak fra regjeringen.

- Det er ikke tvil om at det er flere forutsetninger som nå er endret det er derfor det blir understreket fra regjeringen sin side at vi følger situasjon nøye, sier Meltveit Kleppa til tv2nyhetene.no.

- Betyr det at regjeringen kommer til å gjøre noe eller ikke?

- Jeg har ingen ytterligere kommentar.