I september gikk stortingspresident Thorbjørn Jagland ut med en advarsel til to stortingsrepresentanter for deres mobilbruk. Den ene var Saera Khan som hadde ringt til spåtelefoner for flere titalls tusen kroner.

Den andre representanten som har misbrukt sin gratistelefon på Stortinget er Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen.

- Mine mobiltelefonregninger så langt i år er på 58.000 kroner, innrømmer Ellingsen til TV 2.

Jagland har konfrontert Ellingsen om hans overbruk av stortingsmobilen.

Redegjort for presidentskapet

Ellingsen sier han har sendt en detaljert redegjørelse til presidentskapet om telefonregningene. Han har forklart at han har ringt mye, blant annet fra utenlandsreiser og i forbindelse med morens sykdom.

Ellingsen understreker videre at dette dreier seg om ordinære telefonsamtaler, ikke teletorgsamtaler.

Han påpeker også at store deler av regninga stammer fra utenlandsreiser med justiskomiteen på Stortinget.

Han har også store telefonregninger på samtaler til sin ekssamboer.

- Dette er primært telefoner i forbindelse med jobben, i tillegg er det en del telefoner av svært personlig karakter, sier Frp-politikeren.

Betaler ikke tilbake

Mens Saera Khan selv har tatt initiativ til å betale tilbake høye mobilregninger, ser Frp annerledes på det.

- Saera Khan har brukt sin jobb-mobiltelefon til å ringe til innholdstjenester som teletorget. Det er en helt annen sak. I denne saken er det snakk om vanlig ringing og kan altså ikke sammenliknes, sier Geir Almåsvold Mo i Frp.

Se Ellingsen forklare mobilbruken her:

Rutinert representant

Jan Arild Ellingsen er justispolitisk talsmann for Frp.

Han har sittet på Stortinget for Frp i to perioder.

I nåværende periode er han første nestleder i justiskomiteen, og varamedlem i Valgkomiteen.

I perioden 2001 til 2005 var han andre nestleder i justiskomiteen.