Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ønsker at barnevernet skal bli mer aktive for å avsløre overgrep i innvandrerfamilier. I dagens VG sier barneministeren at frykten for å bli stemplet som rasistiske gjør at mange nordmenn ikke ønsker å gripe inn for å hjelpe utsatte innvandrerbarn.

- En form for omsorgssvikt

- Dette er en form for diskriminering som vi ikke har vært nok opptatt av. Jeg snakker ofte med ungdom med minoritetsbakgrunn som mener det offentlige må gripe inn oftere mot omsorgssvikt, sier barneministeren til VG.

Ifølge Huitfeldt må barnevernets kulturkompetanse styrkes, slik det skal bli enklere å være tøffe i forhold til denne typen overgrepssaker.

Vanskelig å ta opp problemer

Barneministeren mener at det kan virke som om det er lettere å ta opp problemer eller mistanker om omsorgssvikt eller mishandling med etnisk norske foreldre enn med innvandrerforeldre.

Statsråden understreker at overgrep og omsorgssvikt ikke er kultur, og at det er uakseptabelt uansett hvor man kommer fra. Hun frykter at rasismefrykten fører til at barn som trenger hjelp ikke får det.