Det er forferdelig å lese om Kaja Bordevich Ballos selvmord. En ting er medias enorme eksponering av denne saken, en annen sak er families ufattelige tap, et tredje aspekt ved dette er skyldfordelingen og i hvilken grad et trossamfunn faktisk kan ha utløst hendelsen.

Tragedie
Når en slik tragedie rammer en familie er det naturlig å ønske å finne svar på hva som utløste selvmordet og hvem som har ansvaret. En hel familie har mistet en av sine kjæreste og spørsmålene dukker opp; hva gikk galt, hva gjorde vi galt, hvorfor kunne vi ikke forutse dette? Nå har stortingsrepresentant Ballo med familie samtykket i at saken omtales i media.

Haglende kritikk
Scientologikirken har ikke uten grunn fått haglende kritikk gjennom tidene. De har henvendt seg til ensomme, til desperate folk og brukt sin egen strategi for å få medlemmer innlemmet i galskapen. Religion hadde aldri til hensikt å skulle manipulere mennesker. Nå er det ikke enkelt å bevise at scientologikirken er ansvarlig for Kajas selvmord. Men en trosretning som bruker menneskers psyke og penger til å utøve makt har i mine øyne ingenting med et godt livssyn å gjøre.

Mennesket frihet
Et livssyn skal basere seg på menneskets frihet innenfor trygge og solide rammer. Det enkelte individ skal føle tilhørighet uansett bakgrunn, klasse, sinnstilstand, hudfarge og økonomisk situasjon. Dessverre er det altfor mange, også her i Norge som utøver trosmakt. Jeg har gjennom årene i Tv pastoren/TV2 fått flere henvendelser fra medlemmer av diverse trossamfunn som har følt seg mobbet, trakassert og utstøtt.

Religiøs fanatisme
Dette er tragisk med tanke på hvilket budskap Bibelen egentlig forkynner. Kjærlighet er et lettfattelig stikkord som selv den mest innbarka fundamentalist kan skjønne rekkevidden av. Det finnes steder i verden der religiøs fanatisme er uten grenser, der forfølgelse, tortur, overgrep og vold er en naturlig del av det. Men det er ikke til å komme utenom at den psykiske trakasseringen er vel så nedbrytende.

Forkledd djevel
Denne form for tortur er en tilsminket og forkledd djevel som for det første ikke er lett å registrere fordi man blir lokket inn i noe man tror er velmenende og godt, men som for det andre ryster dypet av ens egen eksistens og verdigrunnlag så inn til de grader at i noen tilfeller føles selvmordet som den eneste utvei. Gudene vet at man ikke skal bruke religion som alibi til makt og særlig ikke som trussel mot tilkomne medlemmer om at hvis du ikke støtter fellesskapet så skal det gå deg ille.

Monica Øien er programleder for «Gudene vet». Programmet ser du på TV 2 søndager kl. 18:00.